Pewne zainteresowania zawodowe wykazują tendencję do występowania razem, tak że można nieco uprościć całą procedurę, obliczając wyniki dla całych grup zawodowych zamiast dla poszczególnych zawodów.

Stosując zasady analizy czynnikowej, Strong opracował coś w rodzaju „mapy” przedstawiającej wzajemne zależności pomiędzy wskaźnikami zainteresowań dla różnych zawodów. Na mapach tych, które przybierają postać jakby dwóch „półkul” (ryc 21–3), zaznaczono numery grup. Gdy na takich mapach nakreślimy wyniki danej osoby, stanowią one pomoc w poradnictwie zawodowym.

Jeśli test zainteresowań zawodowych ma spełnić swoją funkcję, powinien ujawniać podobieństwo pomiędzy zainteresowaniami danej osoby a wymaganiami zawodu, które powinny danej osobie odpowiadać, zanim wybierze ten zawód. W celu ustalenia czy zainteresowania są dostatecznie trwałe, aby umożliwić takie przewidywania, osoby badane w kolegium zbadano ponownie tym testem w szereg lat po ukończeniu studiów. W ten sposób można było stwierdzić, czy dana osoba zaczęła pracować i nadal pracuje w tym zawodzie, dla którego w kolegium uzyskała najwyższy wskaźnik zainteresowań, a także, w przypadku zmiany, czy zmieniła go na taki, dla którego jej wskaźniki zainteresowań były wysokie już wówczas, gdy badano ją na wiele lat przed zmianą. Dane dotyczące zawodu 663 absolwentów kolegium, których badano tym testem w kolegium i w 18 lat po ukończeniu studiów wykazały, ze następujące cztery tezy znalazły potwierdzenie w większości przypadków:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>