Monthly Archives Maj 2015

To, czy opinia ulegnie zmianie pod wpływem przekazywanych idei, zależy po części od zaufania, jakie słuchacz ma do mówcy W pierwszym eksperymencie występujący gościnnie prelegent, który popierał skrajną łagodność w traktowaniu przestępców miał odczyty o przestępczości nieletnich dla zaproszonych do pracowni trzech grup uczniów szkół średnich Każdej grupie przedstawiono prelegenta inaczej.

dalej

Wielkość tendencji dążenia i unikania mierzono siłą, z jaką zwierzę ciągnęło powstrzymującą je uprząż. Zwróćmy uwagę, że gradient unikania (po prawej) jest bardziej stromy niż gradient dążenia (po lewej) (Źródło J S. Brown, 1948). mieć i wytłumaczyć, posługując się pojęciem gradientów dążenia i unikania. Przez gradient rozumiemy zmianę w sile jakiejś tendencji, w związku z jakąś inną systematyczną zmianą (w eksperymencie zc szczurami – ze zmianą odległości od celu). Siła, z jaką magnes przyciąga kawałek żelaza umieszczony w pewnej odległości, stanowi przykład analogicznego (choć prostego) gradientu. Siła przyciągania (wielkość gradientu) znacznie wzrasta, gdy odległość między kawałkiem żelaza a magnesem maleje

dalej

Badania nad wyborami służyły za dobry teren doświadczalny dla pomiarów opinii publicznej W ustroju demokratycznym wybory odgrywają doniosłą rolę, na wielką skalę reklamuje się kandydatów i ich programy, dokładnie rejestruje się wszelkie wypowiedzi i fakty. Początkowe zainteresowanie badaniami nad zachowaniem wyborców – przewidywaniem wyników wyborów – rozszerzyło się na wiele innych zagadnień, takich jak źródła politycznych powiązań, wpływ wysokości dochodów, wykształcenia, przynależności do klasy społecznej, lojalności wobec partii, a także charakteru osób przerzucających swe głosy z jednej partii do drugiej itd.

dalej

Cechą charakterystyczną problemów psychologii stosowanej jest to, że stanowią one przedmiot zainteresowania niejednej dziedziny nauki. Problemy społeczne, którymi się zajmują psychologowie, są zazwyczaj jednocześnie problemami z zakresu medycyny, oświaty, prawa, nauk politycznych, socjologii i opieki społecznej. Dlatego też psychologia ma wiele okazji do współpracy z innymi dziedzinami.

dalej