Monthly Archives Grudzień 2015

Radowanie się bogatą gamą kolorów ogródka pobudza umysł do nowego rodzaju aktywności. „Im więcej kolorów i kształtów znajdzie się w twoim ogródku i im więcej czasu spędzasz w nim, zajmując się twórczym planowaniem, tym bardziej stymulująco wpłynie to na twój umysł”, twierdzi doktor Maria Simonson.

dalej

Pożegnaj margarynę i masło. Oliwa z oliwek zawiera tłuszcze wpływające korzystnie na pamięć. W badaniach włoskich stwierdzono, że uczestnicy spożywający dużo oliwy z oliwek i innych tłuszczów nienasyconych, np. w postaci awocado i orzechów, doświadczali mniej związanych ze starzeniem się zaburzeń pamięci, niż ci, którzy nie jedli tak dużych ilości zdrowych tłuszczów. Kwasy tłuszczowe w oliwie z oliwek mogą być pomocne w zachowaniu struktury błon neuronów, spekuluje doktor Antonio Capurso. Podobną rolę mogą odgrywać antyoksy- danty zawarte w oliwie z oliwek.

dalej

Postrzeganie własnego „ja” jako czegoś ciągłego pozwala na refleksyjną samoocenę, która przenosi w teraźniejszość obciążenia i zobo- wiązania z przeszłości oraz rzutuje je na przyszłość. Człowiek staje się szczególnie świadomy siebie wtedy, gdy ma wątpliwości co do siebie, gdy jest niepewny siebie i nastawiony jest samokrytycznie. Ciągłość „ja” czyni je przedmiotem stałego zainteresowania jednostki.

dalej

Wspominaliśmy już, że psychoterapia nie polega wyłącznie na słowach. W przypadku małych dzieci w znacznym stopniu wyzyskuje się ich spontaniczną samoekspresję w zabawie. Zabawa dziecka jest czymś więcej niż ujściem dla nadmiaru energii. Jest ona naturalnym środkiem samowyrażania się, dzięki niej możemy dotrzeć do problemów dziecka.

dalej

Nigdzie problemy nauki, czystej i stosowanej nie pokrywają się bardziej niż w badaniach nad rozwojem człowieka, ponieważ dorośli są odpowiedzialni za decyzje podjęte w trakcie rozwoju dziecka, a jeśli decyzje te są oparte na nauce, stanowią przykład nauki stosowanej. Są to stare problemy, lecz nowe odkrycia i nowe metody wpływają na sposób, w jaki psychologia zdobywa na nie odpowiedź.

dalej

Z teoriami uczenia się ściśle związane są teorie ról, które określają osobowość według sposobu spełniania różnych wymagań, nakładanych przez społeczeństwo na jednostkę jak np. role dziecka, ojca, matki, mężczyzny, kobiety, pracownika, obywatela. Teorie te zbliża do teorii uczenia się przyjmowane w nich założenie, ze organizm ludzki ma dostateczne zdolności przystosowawcze, by dostosować się do rozmaitych ról. Oczywiście, zachowanie związane z określoną rolą musi dana jednostka przyswoić sobie na podstawie własnych doświadczeń ze specyficzną kulturą, w której wypadło jej żyć. Różnica między tymi dwiema teoriami polega głównie na tym, że w teorii uczenia się za przyczynę ciągłości zachowania uważa się nawyk, podczas gdy w teorii rół za główną przyczynę tej ciągłości uważa się niezmienność rół przydzielanych danej jednostce. Trwałość struktury społeczeństwa jest zatem równie ważna, jak trwałość struktury nawyków jednostki (Newcomb, 1950).

dalej

Ten eksperyment nad odróżnianiem przekształca się w eksperyment nad „frustracją, jeśli uczynić problem nierozwiązalnym, tj. gdy obie karty prowadzą w połowie przypadków do nagrody (wzmocnienie pozytywne), a w połowie zaś do kary (wzmocnienie negatywne), niezależnie od położenia karty – po prawej czy po lewej stronie. Toteż cokolwiek zwierzę wybiera, wybór ten jest „poprawny” tylko w połowie przypadków. Rezultat jest taki, że szczur zmuszony do skakania, wykazuje tendencję do wyrobienia stereotypowego nawyku skakania zawsze w jedną stronę albo w prawo, albo w lewo, nie zwracając już uwagi na to, jaka karta jest tam umocowana. Szczur, po przyswojeniu sobie tego stereotypowego nawyku, jest zawsze w połowie przypadków nagradzany, w połowie zaś karany.

dalej