Monthly Archives Listopad 2015

Brak skoncentrowanej uwagi może zaburzać pamięć. Możesz poprawić zdolność koncentracji uwagi, używając prostego narzędzia pozwalającego widzieć rzeczy Z perspektywy. W książce Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life powieściopisarka Annę Lamott pisze, że napięcie 1 cal = 2,54 cm związane z rozpoczynaniem nowego projektu twórczego może być tak zniechęcające, że kręci jej się w głowie lub dostaje zaćmienia umysłu. Jej tajemnica w radzeniu sobie z tym problemem tkwi w racjonalizacji. „Wszystko, co muszę zrobić, to napisać tyle, ile mogę zobaczyć przez jednocalową (symboliczną) ramkę do obrazka. To wszystko, co powinnam zrobić w danej chwili”.

dalej

Psychonerwice i psychozy opisane w poprzednich paragrafach klasyfikuje się jako „psychogenne” lub „funkcjonalne”, co oznacza, że nie wiążą się z nimi żadne rozpoznawalne, organiczne zmiany w mózgu, lub układzie nerwowym. Oprócz tych reakcji istnieje wiele rodzajów zaburzeń psychicznych związanych z rozpoznanymi zmianami organicznymi w mózgu lub w układzie nerwowym: zaburzenia związane z alkoholizmem, kiłą, ostrymi infekcjami, guzami, ranami postrzałowymi.

dalej

Radosny nastrój powoduje zwiększenie przepływu krwi w mózgu, pobudza zmysły, sprzyja kreatywności i zwiększa prawdopodobieństwo przyswojenia nowej informacji, mówi doktor medycyny William F. Fry. Jeżeli musisz nauczyć się na pamięć przemówienia, rób przerwy w pracy co 20-30 minut i pozwól sobie na jakieś rozweselające zajęcie. Przejrzyj książkę z dowcipami, przeczytaj humor w gazecie lub rób głupie miny przed lustrem w łazience. Poczujesz się odświeżony, bardziej entuzjastyczny i będziesz w lepszym nastroju, wyobrażając sobie dynamiczną interakcję z publicznością, która będzie słuchać twojego przemówienia.

dalej

Zbyt częste oglądanie telewizji źle wpływa na pamięć, ale odpowiednie postępowanie pozwala temu zapobiec. Naukowcy z Kansas State University stwierdzili, że aktywność fal mózgowych zaczyna spadać już po 15 minutach oglądania telewizji, co oznacza, że umysł się „wyłącza”.

dalej

W jaki sposób oddziaływa się na ludzi, aby zmienili swoje postawy, opinie i przekonania? Zmiany te zachodzą częściowo dzięki zwykłym procesom związanym z uczeniem się, dzięki nagrodom i karom, które jednostka otrzymuje od swej kultury. W dążeniu do oddziaływania na wielką liczbę ludzi przede wszystkim wykorzystuje się kanały przekazywania informacji: za pośrednictwem słowa mówionego w radio, za pośrednictwem słowa drukowanego w dziennikach, książkach i czasopismach, za pomocą filmów i telewizji (środki audio-wizualne) oraz osobistego kontaktu z publicznością. Obecnie przejdziemy do rozpatrzenia efektywności niektórych z tych sposobów oddziaływania na ludzi.

dalej

Terapia rozładowująca (release therapy). Terapia rozładowująca kładzie nacisk na znaczenie, jakie ma fakt wyrażenia nagromadzonych emocji, a zwłaszcza wrogich, agresywnych tendencji. W pokoju zabaw dziecku wolno brudzić gliną, smarować farbami, niszczyć lalki. W ten sposób wyrzuca ono z siebie zahamowane uczucia, co przynosi korzystne rezultaty. Zwykle ustala się pewne granice dozwolonej destruktywności, aby zniszczeniu ulegały tylko rzeczy, które łatwo można zastąpić nowymi. Niszczenie lalek ogranicza się czasem do darcia lalek z papieru. Dziecku wolno dopuścić do głosu destruktywne impulsy i dać im wyraz, lecz jednocześnie uczy się wyrażać je w dopuszczalnych społecznie granicach. Gdyby dziecku pozwolono niszczyć przedmioty, które jemu samemu wydają się na to zbyt wartościowe, lub robić rzeczy, które ono uważa za „tabu”, jego lęk i poczucie winy mogłyby narastać, a korzystne skutki /Wyładowania się mogłyby zostać zaprzepaszczone.

dalej

W postrzeganiu ludzi ma zastosowanie wiele reguł, które obowiązują także w odniesieniu do spostrzegania przedmiotów. Bliska znajomość i stosunki uczuciowe. Ta sama osoba oglądana przez okulary zniekształcające będzie widziana jako mniej zniekształcona wizualnie, gdy patrzy na nią ktoś bliski (np. współmałżonek), niż gdy będzie na nią patrzał ktoś obcy po nałożeniu tych samych okularów (Wittrełch, 1952). Jeśli fotografia łubianej osoby umieszczona zostanie w specjalnym aparacie z wieloznacznymi wskaźnikami odległości, badany oceni tę odległość jako istotnie różną od odległości fotografii (tej samej wielkości i znajdującej się w tej samej odległości) osoby nielubianej (Ittleson i Slack, 1958), Jeśli bliska znajomość i przyjacielskie stosunki mogą zniekształcić takie sądy per- cepcyjne jak te, które dotyczą wielkości i odległości, to postrzeganie atrybutów społecznych również będzie podlegać zniekształceniom.

dalej

Słuchanie pewnego rodzaju muzyki może mieć wpływ na pamięć długotrwałą, zdolność krytycznego myślenia, a nawet jego szybkość. Od dawien dawna muzyka była przedmiotem kultu, nauczania, opowiadania i reklamy. We wszystkich tych dziedzinach pamięć odgrywa kluczową rolę.

dalej

Oczywiście, jak każde urządzenie rejestrujące, mózg miewa usterki. Dlatego nasza pamięć jest daleka od doskonałości w każdym wieku. Każdemu zdarza się położyć gdzieś klucze czy książkę lub zapomnieć o spotkaniu. To się zdarza i jest częścią życia. Lecz od 45. roku życia proces przypominania wydłuża się. W miarę jak się starzejemy, przyswajanie nowych informacji wymaga więcej czasu i wysiłku. Wielu osobom w wieku około 64 lat zdarza się „mieć coś na końcu języka”, to znaczy mieć problem z przypomnieniem sobie popularnego, znanego niegdyś słowa. W miarę starzenia się, możesz mieć problem z przypomnieniem sobie spisów, instrukcji lub nawet snów.

dalej

Wszelki stosunek w procesie terapeutycznym jest stosunkiem społecznym, ponieważ wymaga powiązań między pacjentem a doradcą. W leczeniu psychoanalitycznym postawy pacjenta wobec analityka od- grywają ważną rolę, decydującą o postępach kuracji. Wcześniej czy później w trakcie analizy u pacjenta rozwiną się silne reakcje emocjonalne wobec psychoanalityka. Na jednym posiedzeniu pacjent może odczuwać wielki podziw dla niego, a z kolei gardzić nim na następnym. Ta skłonność pacjenta, by czynić terapeutę przedmiotem swych emocjonalnych reakcji, znana jest jako zjawisko przeniesienia {transfe- rencji) i chociaż jest ono kwestią sporną, stanowi jedną z podwalin terapii psychoanalitycznej. Według tej teorii, pacjent przypisuje terapeucie postawy podobne do postaw rodziców pacjenta, jego braci lub sióstr, chociaż w rzeczywistości terapeuta może być zupełnie niepodobny do tych, których zastępuje.

dalej

Badania jasno wykazują, że medycyna alternatywna oferuje metody poprawy słabnącej pamięci, koncentracji i zdolności uczenia się. Możesz oczekiwać, że lekarze holistyczni będą badać zarówno psychologiczne, jak i fizyczne podłoże twoich problemów z pamięcią. Jeżeli na przykład niepokój, bezsenność i niska samoocena są ich powodem, lekarze medycyny alternatywnej dysponują szeroką gamą technik leczniczych mogących poprawić twoje zdrowie psychiczne. W celu relaksacji mogą zalecić zioła lub techniki medytacyjne lub zastosować hipnozę, aby zwiększyć pewność siebie.

dalej